วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่ 15

บันทึกครั้งที่ 15

วันศุกร์ ที่21 กันยายน 2555วันนี้อาจารย์ตรวจความเรียบร้อยของ Blogger ของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมกระบวนการในการทำงาน

1.ตั้งวัตถุประสงค์ก่อนเป็นอันดับแรก


2.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆ


3.นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์


4.ปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งให้สวยงาม

บันทึกการเรียนครั้งที่ 14


บันทึกครั้งที่ 14 

วันศุกร์ ที่14 กันยายน 2555


             อาจารย์ให้กลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ร้องเพลงออกไปร้องเพลงหน้าห้องให้ครบ ทุกกลุ่ม จากนั้นก็ให้นักศึกษาออกมาเล่านิทานตามที่ได้จับฉลากไป ระหว่างที่เล่าอาจารย์ก็บันทึกเป็นวิดีโอเก็บไว้เพื่อเป็นผลงานของนักศึกษา ส่วนกลุ่มดิฉันได้เล่านิทานแบบ เล่าไปพับไป

นิทานเล่าไปพับไป

 
นิทานเล่าไปวาดไป


บันทึกการเรียนครั้งที่ 13

บันทึกครั้งที่ 13

 วันที่ 7 กันยายน 2555


วันนี้อาจารย์แจกสีพร้อมกับแผ่นประดิษฐ์ต้วอักษรให้นักศึกษาคนละ 1 ชุด จากนั้นอาจารย์ได้สรุปเรื่องของภาษาของเด็กเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์และ วิเคราะห์ทางภาษาของเด็ก อาจารย์ตัวอย่างสื่อที่ใช่ส่งเสริมทางภาษา ได้แก่ นิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย อาจารย์พูดถึงการจัดมุมประสบการณ์ทางภาษา เช่น รูปภาพ นิทาน บัตรคำ อาจารย์เน้นความสำคัญการส่งเสริมทางภาษามี 4 ด้าน คือ การฟังคือฟังเทปฟังแผ่นเสียง การพูดคือให้เด้กเล่นหุ่นมือ การอ่านคือมีนิทานให้เด็กได้อ่าน การเขียนคือมีกระดาษเล็กๆใส่กล่องกับดินสอไว้ให้เด็กๆได้เขียนฝึกเขียน

เพิ่มเติม

   สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

        เนตรนภา ธรรมบวร กล่าวโดยสรุปถึงการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กว่า การสอนภาษาแบบเดิมไม่เน้นความสำคัญของประสบการณ์ และภาษาที่เด็กใช่ในชีวิตประจำวัน แต่การสอนแบบธรรมชาติหรือแบบองค์รวมเป็นการสอนที่มีแนวความคิดว่า เด็กจะพยายามหาวีธีที่จะนำเสอนประสบการณ์ของตนผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ การสือสารในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอน


บันทึกการเรียนครั้งที่ 12

บันทึกครั้งที่12 

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555


      วันนี้อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเพลงของนักศึกษาที่เตรียมมา 


แล้วออกมาสอนเพื่อนๆหน้าห้องเรียน และอาจารย์ก็ได้บันทึกเป็นวิดีโอ

เก็บไว้ด้วย เพื่อเป็นผลงานของนักศึกษา


รูปร้องเพลงพร้อมกับทำท่าทางประกอบค่ะบันทึกการเรียนครั้งที่ 11

บันทึกครั้งที่11

วันที่ 24 สิงหาคคม 2555


         วันนี้อาจารย์เปิดเพลงเกาะสมุยให้ฟัง แล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าเนื้อหาในเพลงนั้นกล่าว

ถึงอะไร  วัตถุประสงค์ของเพลงคืออะไร และฟังแล้วรุ้สึกอย่างไร ? 
เพลง เกาะสมุย
            อาจารย์ยกตัวอย่างการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้

วรรณกรรมเป็นฐาน ในนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรด

images/stories/alf34.jpgเรื่องย่อ
อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ 

จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิง

คนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมาสัตว์อื่นๆพากันชื่นชม

อัลเฟรดตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร


เพลง ช้างน้อยอัลเฟรด 

คำร้อง ครูหญิง

ทำนอง Ten little Indian boys


เจ้าอัลเฟรดน้อยมีงวงยาวที่ไม่เหมือนใคร

เดิน เดิน เดินไป เดิน เดินไป เพียงแค่ตัวเดียว 

พยายามซ่อนงวง เก็บเอาไว้ ไว้ให้มิดเชียว

ฉันไม่อยากงวงยาวกว่าใคร

บนไม้ลื่นสูงมีเสียงใครร้องให้ช่วยอยู่

เดิน เดินไปดู เดินไปดู แล้วจะพบใคร

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่บนไม้ลื่นสูงใหญ่

ฉันจะใช้งวงยาวช่วยเธอ

ช่วยเธอลงมาอย่างปลอดภัย

ได้ช่วยฉันก็เป็นสุขใจ

บันทึกการเรียนครั้งที่ 10

รียนชดเชยสัปดาห์ที่10

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555กิจกรรมในวันอาทิตย์-ให้นักศึกษาเลือกเอาสิ่งของอะไรก็ได้ของตนเอง ที่ชอบที่สุดมาหนึ่งอย่าง

แล้วให้บอกเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงชอบ


-ให้นักศึกษาเลือกสิ่งของที่มีอยู่ของตัวเองมาหนึ่งอย่าง แล้วให้โฆษณาของชิ้นนั้น


-ให้นักศึกษาวาดภาพสื่อออกมาแทนคำพูด ว่าภาพนั้นสื่อถึงคำว่าอะไร


-ให้นักศึกษาแต่ละคนวาดภาพตามความคิด แล้วให้นำภาพของแต่ละคนมาต่อกันเีรียงร้อยเป็นนิทาน
หนึ่งเรื่อง โดยให้เล่าตามภาพที่ตัวเองวาด


-แบ่งนักศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม โดยให้กลุ่มแรกเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มที่สองให้เป้นฝ่ายอ่านข่าว


-ให้บอกชื่อจริงของตนเอง พร้อมกับทำท่าประกอบชื่อ แล้วให้นักศึกษาบอกชื่อเพื่อนและทำท่าประกอบ
ชื่อเพื่อนที่นั่งอยู่ทางขวามมือของตนเองของรักของหวงของหนูจ้า

สินค้าที่ดิฉันโฆษณาจ้าบันทึกการเรียนครั้งที่ 9

บันทึกครั้งที่ 9

วันที่ 17 สิงหาคม 2555วันนี้อาจารย์ได้สั่งงาน อาจารย์ได้นำปฏิทินที่เป็นสื่อการ

เรียนการสอนมาให้ดูเพื่อที่จะมอบหมายงาน ให้นักศึกษาทำ

โดยให้นักศึกษานำปฏิทินที่ไม่ใช่แล้วมาประดิษฐ์เป็นสื่อให้เด็ก


ใช่ในการอ่าน งานอารย์มอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม และสัปดาห์

หน้าทุกกลุ่มต้องพร้อมที่จะนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองรูปปฏิทินสวยๆจ้า